Gåvor

efs-kyrkan.tv drivs helt av frivilliga gåvor Vill du vara med och stötta efs-kyrkan.tv's arbete ekonomiskt? Isåfall kan du sätta in pengar på PG 67 93 50 – 9 eller BG 697-0487 och märk insättningen efs-kyrkan.tv Vad är givande? Elias Tranfeldt, Präst i EFS i Karlstad var hos oss och pratade om Givande tidigare i år, vill du veta mer vad det innebär att vara givare så får du gärna se den predikan! [vimeo id="36228963"]