G2010 – Glädje Givande Gemenskap, Akt 2

En festkväll för hela EFS den 25:e september 2010. Sång, dans, prat och lite humor.

Undervisning av:
Inspelad: 2010-10-03