Församling i Ängelholm

Som församling utgör vi en gemenskap med Jesus som grund, en gemenskap inte bara mellan människor utan med Gud själv. Jesus som är utstrålningen av Guds härlighet kallar oss att återspegla honom i vår tid.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2015-09-20