Församling ett tjänande

Vi är kallade att som församling betjäna varandra, Kristi kropp. Den kärlek som Jesus har till oss, får vi utöva mot varandra. Men det stannar inte där. Vi bär på något som vi inte kan hålla för oss själva. Något som kan förändra ett helt samhälle. Det vi gör för vår nästa kan kosta, men så mycket större härlighet väntar oss.
Bibeltexter: 1 Pet 4:8-13, Luk 10:25-37

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2015-09-06