Församling en gemenskap

Att ha gemenskap med kristna vänner är viktigt - kanske i ett fåtal, nära relationer eller genom en hemgrupp. Denna undervisningen berör också perspektivet "evangeliserande gemenskap" - hur viktigt det är att vår gemenskap får utlopp utåt, mot världen. Att ta ytterligare steg genom handlingar i tro & kärlek, efter vad Jesus har befallt oss att göra. Avslutningsvis understryks värdet av att dela tro & liv och att be tillsammans i en kristen gemenskap, vilket är nyckeln till att få mod att gå vidare!

Undervisning av: Jona Albertsson
Inspelad: 2015-09-13