Förlorad och återfunnen

Man kan känna sig mer eller mindre vilsen i livet, men det är en avgörande skillnad om man behöver hitta rätt själv, eller om någon letar efter en och man är efterlängtad. Jesus liknelser visar en Gud som söker dig. Bibeltext: Luk 15:11-32

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2024-06-16