Förlorad och återfunnen

Kanske det är en allmänmänsklig upplevelse att tappa bort något? Förlagda nycklar, en plånbok som inte hittas eller vad det nu kan vara. Det kan väcka många olika känslor i oss. Idag får vi del av Jesu liknelse om när det borttappade hittas och glädjen det medför. För oss blir dessa liknelser en påminnelse om att vi inte bara är sökare utan att vi som människor är sökta av Herren.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-07-03