Förlorad och återfunnen

Jesus är vår herde och när vi springer bort från honom letar han tills han hittar oss. Och varje gång vi kommer tillbaka till honom blir det fest i himlen.

Undervisning av: Sara Engström
Inspelad: 2021-06-20