Förlorad och återfunnen

Förlorad och återfunnen? Vad är viktigt att som kyrka och som enskild person återta efter tiden med COVID-19, och vad ska vi lämna därhän?

Undervisning av: Björn Hedström
Inspelad: 2020-06-28