Förlorad och återfunnen

Gud i sin gemenskap, söker gemenskap med dig. Ta emot den nåden, som Gud ger av sin barmhärtighet, och lev i den. Med andra ord: Var med på festen!

Undervisning av: Simon Knutsson
Inspelad: 2019-07-07