Förlorad och återfunnen

Visste du att Gud har sökt dig sedan innan du var född, och att han har satsat ALLT för att finna dig? Låter du dig finnas, och är du med när han söker andra? Bibeltext: Luk 15:8-10

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2016-06-15