Filipperbrevet – Glädjens brev – Fil 2:19-30

Ibland måste vi offra något av det som är oss mest kärt för att komma vidare. I tron på en Gud som alltid förser, och alltid är nådefull, blir det inget hot, utan ett hopp om att han bygger något större.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2023-10-22