Filipperbrevet – Glädjens brev – Fil 2:1-18

Lev ett liv som präglas av ödmjukhet. Paulus manar församlingen att präglas av det sinnelag som är Guds. Här får vi även del av filipperbrevshymnen som talar om Jesus.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-10-15