Filipperbrevet – Glädjens Brev – Fil 1:12-30

Att Paulus sitter fängslad hindrar inte honom från att uttrycka sin glädje i Herren, och trots omständigheter som är svåra får evangeliet nå ut. Så manar han församlingen att stå enade i trons kamp.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-10-08