Evangeliet – ett relevant budskap

Evangeliet är och förblir ett relevant budskap, och den har mycket att säga till svensken 2013. Evangeliet sätter människor fria, evangeliet förändrar hjärtan och evangeliet förbereder oss på förvandlingen som väntar oss!

Undervisning av: Christoffer Kullenberg
Inspelad: 2013-11-10