Ett förnyat folk – Vilsegångna eller välsignade?

Vi kan veta precis var vi är, men ändå vara helt vilse. Vi kan också känna oss helt vilse i tillvaron, men ändå möta Guds välsignelse där, när vi ropar till honom. Bibeltext: 4 mosebok 13:26-34; Efesierbrevet 1:3-4, 13-14

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2021-02-21