Ett förnyat folk – Vilka är vi?

Magnus Lennartsson predikar utifrån temat "Ett förnyat folk - Vilka är vi?"

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-01-31