Ett förnyat folk – Var finns vår frihet?

Finns verklig frihet? Och vad gör vi om det innebär att vi måste lämna det kända och trygga, och ta ett steg i tro? När Israels folk stod på havsstranden, bara steg från friheten, kom lockelsen att vända tillbaka till det de kände till, trots att det var ett lidande. Genom Guds löfte väcktes hoppet och tron hos dem, och kan göra det hos oss. Bibeltexter: 1 Korintierbrevet 10:1-4, 2 Mosebok 10:10-14

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2021-01-12