Ett är nödvändigt

Vad är viktigast i ditt liv? Vi lever ofta ganska stressiga liv och distraheras av för mycket på gång. Hinner du med det enda nödvändiga? Risken är stor att vi tappar bort gudsrelationen om vi inte stannar upp. Hur kan vi leva med ett Jesus-fokus och finna stillheten i Guds närvaro?

Undervisning av: Jonas Hallabro
Inspelad: 2017-09-24