En kyrka som ber

Är bön bara en av många aktiviteter som man "borde" pricka av på en dag? Eller är det själva grunden för dagens övriga aktiviteter? Låt dig utmanas till ett möte med Jesus som skakar om, där nöd och smärta inte är ett hot utan en ny början. Bibeltext: 2 Krön 7:13-15

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2017-01-15