En kyrka i vår tid

De anspråk som Jesus gör väckte starka känslor på sin tid, bland dem han växte upp. Vad har vi för uppfattning om honom i vår tid, och hur väl stämmer det med den bild han själv ger? Bibeltext: Luk 4:16-21

Undervisning av: Hans Weichbrodt
Inspelad: 2018-02-11