Återspegla Guds hjärta – En helig kallelse

Följ med oss från konferensen Vidare17 och här fredagskvällens predikan där Jon March predikar över temat "En helig kallelse".

Undervisning av: Jon March
Inspelad: 2017-02-11