Efterföljelse

Hur ser min efterföljelse ut i perspektiv av Guds helighet? Är Gud avskild på förstaplatsen i mitt hjärta eller i sällskap av "vid-sidan-av-gudar"? Och hur förhåller jag mig till Jesus ord, när han är min herre?

Undervisning av: Jona Albertsson
Inspelad: 2023-07-16