Efter uppståndelsen – Bönen

Få saker är så grundläggande och självklara i det kristna livet som bönen. Samtidigt toppar det listan över vanor som är svåra att etablera. Hur kommer det sig? Och finns det en väg igenom till en bön som bär? Bibeltext: Efesierbrevet 3:14-21

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2021-05-09