Domssöndagen – Till alla folk

Kyrkans mission och tidens slut inför Jesu återkomst hänger tätt samman. I vilken utsträckning präglar det vår västerländska kyrka? Ser vi våra liv i ljuset av de en gång ska prövas mot hur vi lever det uppdrag alla kristna har fått? Bibeltexter: 1 Pet 2:9-12, 2 Pet 3:9, Matt 24:12-14

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2022-11-20