Den kämpande tron

In på middagen hos farisén Simon stormar en kvinna, som föregås av sitt skamliga rykte. Både hon och Simon kämpar med sin tro men på olika sätt. Just den här middagen blir ett tillfälle för Jesus att visa hur han är den som kämpat mest för deras tro, och ställer frågan till oss vem av de tre vi liknar.

Bibeltext Luk 7:36-8:3

Undervisning av:
Inspelad: 2016-02-22