Den Högstes profet

Predikan handlar inte om profeterna eller de profetiska gåvorna. Däremot berör den verktygen för att kunna bli en god profet, i den högstes tjänst. Stort sett har vi alla den profetiska gåvan, om vi bara är villiga att lyssna in vad Herren har att säga. Luk 1:57-66, Joh 1:1-5, Ef 6: 14-18

Undervisning av: Margaretha Sturesson
Inspelad: 2016-06-30