Den helige Ande

Gud kallar inte proffs han kallar människor. Han vill använda dig och mig med våra brister och gåvor. Även om vi inte känner att vi räcker till så kan Gud leda och använda oss genom den Heliga anden, brister är inget problem för honom. För han har gett oss anden för att leda oss och rusta oss för just den rollen vi är kallade till i hans rike.

Undervisning av: Max Arvidsson
Inspelad: 2016-05-22