Den gode Herden

Jag är den gode Herden. Detta är ett av sju Jesusord i Johannesevangeliet som knyter an till hur Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Vad kännetecknar en god Herde? Svaret finner vi i honom.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-03-05