De gick före – Petrus

Petrus gick före i många sammanhang. Vi låter hans liv få mana oss till bönerna: lär mig att be, ge och se.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2017-05-21