De gick före – Nutida martyrer

Robert Södertun från Open Doors berättar om deras arbete med de förföljda kristna i vår nutid.

Undervisning av: Robert Södertun
Inspelad: 2017-06-25