De gick före – namnlösa martyrer

Många har gått före som vi inte känner namnet på. De får ändå utmana oss och störst av allt... de är dock kända vid namn av Herren.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2017-06-20