De gick före – Lina Sandell

Kyrkoårets sista söndag, Domsöndagen, avslutar också temaserien ”De gick före”. Lina Sandell har genom sina sånger fått en självklar plats i nordiska kyrkor. Men vägen dit var inte självklar. Hennes liv berättar om motgångar, sjukdom och svåra förluster, men framförallt om att Jesus bär igenom allt, och att den yttersta domen inte längre är något att frukta. Lyssna efter Guds tilltal till dig, genom hans verk i Linas liv och hennes sånger.
Bibeltext: 1 Kor 15:22-28
 

Undervisning av:
Inspelad: 2014-11-23