De gick före – Josef

Josef uppfattades nog som riktigt dryg och självupptagen på grund av de drömmar Gud gav honom. Men Guds kallelse kommer inte till oss först när vi är mogna och färdiga, utan när vi går in i hans kallelse för oss, mognar vi och formas. Så får Josefs liv visa hur vi kan gå i Guds kallelse och mogna i den vandringen. Bibeltexter: 1 Mos 39:7-12, 21-23; 45:1-8

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2017-05-08