Bygga kyrka

Nehemja och återuppbyggandet av Jerusalems murar har mycket att säga oss om det andliga bygget vi står i som gudsfolk och kyrka. Även genom motstånd leder Herren och vi utmanas att troget stå vid vårt uppdrag som kristna.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2019-05-19