Bygga kyrka – Del 1

När Nehemja får reda på läget i Jerusalem drabbas han av en nöd som får honom att trotsa den tidens mäktigaste härskare. Om vi ska vara kyrka i vår tid, vad låter vi drabba oss? Ängslan över att vara kulturellt relevanta, eller Guds hjärta och egen nöd för de människor vi har omkring oss? Bibeltext: Neh 1-2:8

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2019-05-05