Barmhärtighet som livsnyckel

När Jesus möter en laglärd ger han honom en liknelse som svar på hans fråga om vem hans nästa var. Så lär vi känna den barmhärtige Samariern som får uppmuntra och utmana ditt liv idag.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2014-02-09