Bär och betjäna

Herren manar oss till bön - vilket kanske är en större del av att bära varandra och betjäna andra än vi först tror. Magnus Lennartsson och Jon Brooks delar med sig i denna dialogpredikan.

Undervisning av: Margnus Lennartsson och Jon Brooks
Inspelad: 2017-09-03