Bana väg för Herren

Denna rubrik hittar vi bakom fjärde advents lucka tillsammans med Johannes döparen. Han som fick stå i en speciell tjänst i att röja väg för Jesus. Men denna uppmaning gäller fortfarande varje kristen och hela vår kyrka.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-12-11