Bakom dörren – Stängda dörren

Under september-oktober har vi ett tema vi kallar för ”Bakom dörren”. Vi kommer att utforska olika dörrar i bibeln och i det kristna livet. I denna predikan får vi lyssna till Joel Jarbo som kommer prata om den stängda dörren.

Undervisning av: Joel Jarbo
Inspelad: 2019-10-19