Att växa i tro

Den kristna tron har ett absolut centrum i kärleken. Först att Gud älskar dig, att Han kommer till oss i Jesus Kristus för att vi åter ska kunna leva i en hel relation med Herren. Jesus ger oss även budet att älska varandra. I detta får vi be om att få växa och då handlar det inte om att prestera för att bli mer älskade av Gud utan för att Han ska bli större i oss och att hans kärlek nå fler.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2016-04-25