Att sända gudstjänster – Rättigheter

Att sända sina gudstjänster online rent tekniskt har jag tidigare skrivit om. Det kan göras lätt, med en mobilkamera, det kan göras avancerat med produktionsutrustning för miljoner. Oavsett vilket står vi alla inför frågorna kring rättigheter. Jag har fått frågor kring detta på lite olika håll och ska försöka sammanfatta så gott jag kan det vi känner till.

MPRT - Myndigheten för Press, Radio och TV
Sändningar av webb-tv som är riktade mot allmänheten ska registreras om de är:
* Direktsändningar
* Uppspelningar av material på en tid som bestämts av sändaren

I samband med att man registrerar sig anger man även en ansvarig utgivare för sändningen. Mer information och hur man registrerar sig finns på myndighetens hemsida.

STIM
STIM reglerar musikanvändandet i sändningen. Sänder ni via YouTube, Facebook, Instagram eller Vevo så har de redan tecknat avtal med STIM. Sänder ni genom annan plattform eller sätter upp en egen streamingserver behöver ni själva teckna avtal med STIM.

De ovan nämnda plattformarna är reklamfinansierade, så det kan vara så att de lägger reklam i er sändning. Vi har inte upplevt detta själva (än) dock.

CCLI
För att få ha med lovsångstexter i sändningarna behöver ni en CCLI-licens för just streaming. Mer information på CCLIs hemsida.

Bibel 2000
Svenska Bibelsällskapet har utfärdat ett generellt tillstånd för att få visa Bibel 2000 i sändning. Detta är kostnadsfritt fram till 2020-12-31. Är man en Svenskkyrklig församling är detta tillståndet redan tecknat.
Vid publicering vill de att man skriver att texterna är hämtade från Bibel 2000, förslagsvis att man skriver till i eftertexterna "Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet"
För mer information se Svenska Bibelsällskapets hemsida.

Svenska Folkbibeln
Här krävs inget tillstånd, de har gjort det väldigt enkelt. De önskar däremot att man lägger till information om att det är Svenska Folkbibeln likt Bibelsällsapet, exempelvis “Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln” eller med förkortningen SFB om det gäller enstaka verser.

För mer information se Folkbibelns hemsida.

Sammanfattning
Det är de rättighetsfrågorna jag kommer på just nu. Är det så att du känner till något mer som vi inte vet eller har fler frågor? Hör gärna av dig! Jag tyckte att Svenska folkbibeln sammanfattade det bra på sin hemsida:
"Svenska Folkbibeln är till för folket. Vår Herre Jesus säger ju: ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva” (Matt 10:8)."

John Henrysson
Bildproducent
efs-kyrkan.tv