Att leva värdigt i en ovärdig värld

Med utgångspunkt från Jes 6:1-8 blir vi påminda om vikten av att låta Gud omsluta oss på alla sidor. Att växa i den goda jorden är att vara rotad i Guds rike - ta sikte högre än stjärnorna - inte för egen del utan för andras skull.

Undervisning av: Lotta Lennartsson
Inspelad: 2022-07-17