Att förlåta eller inte?

Temat för dagen handlar om att dömma. Eller kanske inte att döma. Men vad innebär "dom" egentligen? Bibelord: Sakarja 7:8-10

Undervisning av: Michael Rastas
Inspelad: 2019-07-14