Att följa och bli sänd

Idag är det många som säger "följ mig". Men det är bara genom att vara följare till Jesus som vi kan få evigt liv. Han vill att följer med honom och ser vad han vill ge oss. Och så vill han sända oss ut på olika uppdrag.

Undervisning av: Sara Engström
Inspelad: 2019-06-30