Återspegla Guds hjärta – med en längtan efter himlen

Följ med oss från konferensen Vidare17 och här söndagmorgonens predikan där Jon March predikar över temat ”Återspegla Guds hjärta - med en längtan efter himlen”.

Undervisning av: Jon March
Inspelad: 2017-02-12