Andlig klarsyn

Det som är viktigt för Jesus är också viktigt för oss. Andlig klarsyn kan bl a vara att fästa blicken på Jesus och följa Hans exempel på vardagsliv.

Undervisning av: Lotta Lennartsson
Inspelad: 2021-07-25