Andens liv – Gud Fader, Son och Ande

Hur Gud är treenig kan vi inte fullt ut förstå, men den treenige Guden kan vi lära känna och erfara. Bibeltext: Matt 11:25-27

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2021-05-30