100 år i tjänst för Herren

Jubilemsgudstjänst

Undervisning av: Stefan Holmström
Inspelad: 2017-09-17