efs-kyrkan.tv

efs-kyrkan.tv är predikningar och program filmade i EFS-kyrkan i Ängleholm. Undervisningen finns här för dig, din hemgrupp och din församling. Våra predikningar och program kan du enkelt se eller ladda ner. De är till för dig.

Senaste Predikan

Program

Vi finns också på: